OM VE-INFORMA

Hvad er VE-informa og deres underliggende faggrupper 

VE-informa har til formål at orientere forbrugerne om de forskellige faggrupper inden for vedvarende Energi.

VE-informa  videreformidle information i enkelte tilfælde med problemer hos leverandøren, problemer med at vælge den rette tekniske løsning, problemer med elselskaber, afgiftsgrupper og med at forstå eller klage over regningen fra dit elselskab.

VE-informa kan være repræsentant for den enkelte danske forbrugere, altså private og erhvervsmæssige kunder.

VE-informa og deres underliggende faggrupper

El

Vand

Varme

VE-informa kan gør en forskel for de danske energiforbrugere ved, at have en stærk samlet informationsplatform inden for hele energiområdet.

VE-informa kan overvåge lovgivningen overholdes.

VE-informa kan informere forbrugere og prosumers inden for bæredygtig vedvarende energi i fremtid.

Du finder os også www.vemagasinet.dk hvor vi opslår vores nyheder.

ger, foretage uvildig rådgivning og meget mere.

DENFO skal være den bærende sammenslutning for forbrugere og prosumers inden for bæredygtig vedvarende energi i fremtid.

Du finder os på vores www.denfo.dk og www.magsinetdenfo.dk hvor vi opslår vores nyheder.