OM SOLVARME

Solvarme er udnyttelse af solens naturlige og vedvarende energi, hvorved man producerer en miljøvenlig energiforsyning, som kan erstatte fossile brændsler og mindske udledningen af CO2 og andre skadelige stoffer i atmosfæren.

Solens stråler indeholder enorme mængder af energi, som gennem et solvarmeanlæg omdannes til varme i et enkelt eller lukket kredsløb. Der er i dag mere en 40.000 solvarmeanlæg i Danmark, hvoraf hovedparten bruges til opvarmning af brugsvand og en mindre del bruges til en kombination af varmt vand og rumvarme.

Supplement til eksisterende energikilder

Solvarme, også kaldet termisk solenergi, har mange udnyttelsesmuligheder og er et godt supplement til boligens andre energikilder, uanset om der er tale om naturgas, oliefyr, brændefyr, varmepumpe eller elvarme, og reducerer dermed behovet for naturgas, brænde og elektricitet mv. Med et solvarmeanlæg kan man blive delvist selvforsynende med energi, varme og varmt vand til eget forbrug. Det er også muligt at bruge solvarme til opvarmning af boligen, f.eks. gennem gulvvarme.

Solvarme anvendes desuden i større anlæg til f.eks. opvarmning af svømmebassiner, boligblokke og institutioner samt i kollektive anlæg forbundet med fjernvarmesystemer. Disse er ofte kombineret med biomasse som træpiller, træflis og halm.